Allmänna Villkor

Senast Uppdaterad: 4 Augusti 2022

§ 1. Allmänt

1.1
Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden (”Kund”, ”Kunden”) och Velmico ("vi", ”oss”). Avtalet gäller samtliga tjänster Velmico erbjuder.

1.2

Kunden avser en myndig fysisk person eller en juridisk person.

§ 2. Omfattning

2.1
Avtalet omfattar gällande punkter: avtalstid och avgifter (paragraf 3), ansvar och rättigheter (paragraf 4), support och återförsäljning (paragraf 5).

§ 3. Avtalstid och avgifter

3.1
Avgifter för abonnemanget sker som förskottsbetalning mot faktura via betalkort (”Stripe”), Swish eller PayPal.

3.2
Abonnemangets avtalstid löper tills vidare från och med beställning. Samtliga tjänster betalas månadsvis, om inget annat anges av oss.

§ 4 Ansvar och rättigheter

4.1

Ifall tjänsten används för brott mot svensk eller internationell lag kommer tjänsten att läggas ned utan att kunden får ersättning. Brott kommer att anmälas till lämplig myndighet.
Om tjänsten används portscanning, DOS-attacker eller annan typ av aktivitet där målet att är få ut annan information ip adresser, förstöra eller liknande kommer tjänsten att stängas av omedelbart utan ersättning.
Regler kan komma att ändras under tid för oegentligheter eller tekniska förutsättningar som kan uppstå.

4.2
Kunden har helt eget ansvar för alla händelser som utförs denne utför via sin tjänst. Dvs. Kunden har också fullt ansvar för tredjepartsanvändare.

4.3
Kunden ansvarar för att hålla alla uppgifter som angetts korrekt enligt folkbokföringen eller diverse mydighet för andra juridiska personer.

4.4
Om kunden ej betalar sin faktura i tid kommer en förseningsavgift på 20% av det ordenarie priset att läggas till.

§ 5. Support och återförsäljning

5.1
Som kund är du fullt ansvarig över externa program eller filer på din VPS eller tjänst. Detta menas med att vi ej är skyldiga att hjälpa dig med ej fungerande eller virusinfekterade filer och program.

5.2
Återförsäljning är tillåtet såvida dina kunder blir informerade och föjer Velmico's regler och villkor. Om någon eller några av dina kunder bryter mot våra regler och villkor, är det du som Kund som kommer att få ta konsekvenserna. Velimico kommer inte att erbjuda någon form av support för tredje part.

§ 6. Personuppgifter

6.1
Velmico samlar in de uppgifter som angetts av kunden, med stöd av personuppgiftslagen (Lag 1998:204) och dataskyddsförordningen (GDPR) (EU-LAG 2016:679).Klagomål angånde insamling eller behandling av personuppgifter skickas i första hand till Velmico. Om tvisten ej är löst skickas fortsatta klagomål till Datainspektionen.