Sekretesspolicy

Senast Uppdaterad: 4 Augusti 2022

På Velmico är en av våra viktigaste prioriteringar våra besökares integritet. Detta dokument om sekretesspolicy innehåller typer av information som samlas in och registreras av Velmico och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår sekretesspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Denna sekretesspolicy gäller endast för vår onlineverksamhet och gäller för besökare på vår webbplats med avseende på den information som de delat och/eller samlat in i Velmico. Denna policy gäller inte för information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du härmed till vår sekretesspolicy och godkänner dess villkor.

Information som vi samlar in

De personuppgifter som du ombeds att lämna och skälen till varför du ombeds att lämna dem kommer att klargöras för dig vid den tidpunkt då vi ber dig att lämna dina personuppgifter.

Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig, t.ex. ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, innehållet i det meddelande och/eller de bilagor som du skickar till oss och annan information som du väljer att lämna till oss.

När du registrerar dig för ett konto kan vi be om dina kontaktuppgifter, inklusive uppgifter som namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi använder din information

Vi använder den information vi samlar in på olika sätt, bland annat för att:

  • Tillhandahålla, driva och underhålla vår webbplats.
  • Förbättra, anpassa och utöka vår webbplats.
  • Förstå och analysera hur du använder vår webbplats.
  • Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet.
  • Kommunicera med dig, antingen direkt eller via någon av våra partners, bland annat för kundservice, för att ge dig uppdateringar och annan information om webbplatsen samt för marknadsföring och reklam.
  • Skicka e-post till dig.
  • Hitta och förhindra bedrägerier.

Loggfiler

Velmico följer ett standardförfarande för användning av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla webbhotell gör detta och en del av webbhotellens analysfunktioner. Den information som samlas in av loggfiler omfattar IP-adresser (Internet Protocol), webbläsartyp, Internet Tjänsteleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/avslutningssidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Kakor (Cookies)

Precis som alla andra webbplatser använder Velmico "cookies". Dessa cookies används för att lagra information, inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren gick in på eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på våra webbsidor utifrån besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Reklampartners sekretesspolicy

I denna lista kan du hitta sekretesspolicyn för var och en av Velmicos annonspartners.

Tredje parts annonsservrar eller annonsnätverk använder tekniker som cookies, JavaScript eller webbfyrar som används i deras respektive annonser och länkar som visas på Velmico och som skickas direkt till användarnas webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta sker. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten av deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa det reklaminnehåll som du ser på webbplatser som du besöker.

Observera att Velmico inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Sekretesspolicy för tredje part

Velmicos sekretesspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Vi rekommenderar därför att du konsulterar respektive sekretesspolicy för dessa tredje parts annonsservrar för mer detaljerad information. Den kan innehålla deras metoder och instruktioner om hur man kan välja bort vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina individuella webbläsaralternativ. Om du vill veta mer detaljerad information om hantering av cookies med specifika webbläsare kan du hitta den på webbläsarnas respektive webbplatser.

GDPR Dataskyddsrättigheter

Vi vill försäkra oss om att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

Rätt till tillgång - Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.

Rätten till rättelse - Du har rätt att begära att vi rättar information som du anser vara felaktig. Du har också rätt att begära att vi kompletterar den information som du anser vara ofullständig.

Rätt till radering - Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa villkor.

Rätt att begränsa behandlingen - Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa villkor.

Rätt att invända mot behandlingen - Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa villkor.

Rätt till dataportabilitet - Du har rätt att begära att vi överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation eller direkt till dig, under vissa villkor.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss.